عنوان سوال روشن نشدن شارژ نشدن گوشیخود را در این قسمت بنویسید و دکمه ارسال پرسش را بزنید

سوال

سلام گوشیم بعد افتادن درحال شارژ بعد اینکه خاموش شد دیگه نه روشن میشه و نه شارژ میشه

دیزایر ۶۱۶ g هست

در حال بررسی 0
Hamrahic66 1 ماه 0 پاسخ ها 34 دیده شده

ارسال یک پاسخ

انتخاب
انتخاب