سلام بیزحمت در مورد قلق زدن cpu ال جی g3 یا g4 توضحیاتی بفرمایید ..که چطور باید اصولی زد تا جواب گرفت

سوال

سلام در مورد قلقهای زدن cpulg g3 و g4 توضیح بفرمایید که چطور میشه اصولی زد و جواب گرفت ….رم و cpu

0
Elias64 8 ماه 0 پاسخ ها 89 دیده شده

ارسال یک پاسخ

انتخاب
انتخاب